Ny som chef: Grunderna och mer i att vara en bra ledare

Gå från en något osäker, konfunderad gröngöling till en självsäker, kunnig chef som bygger och leder effektiva team

SKursledare: Markus Amanto   Senast uppdaterad: Oktober 2018    Svenska

Vad kommer du att lära dig?

Kommunicera direkt och tydligt

Ge och ta emot konstruktiv feedback

Identifiera olika faser i grupps utveckling

 Hantera konflikter och skapa samförstånd

Klargöra förväntningar och fokusera teamets insatser

Motivera individer och team på ett produktivt sätt

Sätta upp klara och effektiva riktlinjer för beteenden i ditt team

Beskrivning

Under drygt 20 års tid har jag arbetat med att stödja ledare runt om i världen. Den största gemensamma nämnaren jag fångat upp hos nya chefer är att de alla känner sig osäkra. Samtidigt har jag sett hur dessa chefer vuxit i rollen som fantastiska chefer när de fått till sig några grundläggande kunskaper och verktyg.

Jag har arbetat med chefer och ledare på alla nivåer i organisationer. I Europa, Asien och Nordamerika. Att kunna göra skillnad och hjälpa nya chefer att hitta sig själv i sin nya roll har genom åren gett mig speciellt stor tillfredsställelse. 

Jag har själv varit och vet att det kan vara både utmanande och djupt tillfredsställande. I den här kursen har jag samlat de tips, modeller och verktyg som jag själv använt och som de ledare jag jobbat med genom åren har använt för att nå framgång i sitt chefskap.

Den här kursen är baserad på min och mina kollegors mer än 100 års samlad erfarenhet som chefer, utbildare och coacher. Att vara chef är inte alltid lätt och att studera denna kurs kommer inte att göra dig immun mot motgångar in din roll, men den kommer att ge dig kunskapen och verktygen för att lyckas utmärkt i din nya roll, och samtidigt lära dig och utvecklas av utmaningarna längs vägen.

Kursen kommer att hjälpa dig att undvika några av de vanligaste fallgroparna som nya chefer hamnar i, så att du kan uppleva mer av den soliga sidan av chefskap och ledarskap.

Hur kursen är upplagd

Kursen består av 15 moduler med text, ljud, film, prov och aktionspunkter. För att du ska få upp farten så snabbt och effektivt som möjligt kommer vi att gå igenom ämnen såsom skillnanden mellan chefskap och ledarskap, kommunikation, effektiv feedback, lyssnande, gruppdynamik, konflikthantering, värderingar, reflektion, motivation och tillit.

Du får också del av en modul som handlar enbart om rollen som chefen, hur du framgångsrikt klarar övergången till den nya rollen, hur du använder din tid, hur du undviker vanliga misstag och mycket mer.

Tänk dig att du hade ett orubbligt självförtroende, inte för att du har alla svar, men för att du har en djupgående visshet om att du skulle kunna hantera alla de situationer som skulle kunna uppstå i din nya roll som chef. Se dig själv gå längs en korridor med den där vissheten i ditt steg, som kommer av att ha fått det nödvändiga stödet för att förbereda dig.

Hur skulle det vara om ditt team verkligen uppskattade dig, inte bara för vem du är som person, utan också för ditt ledarskap och sätt att hantera människor? Om de hade stor tillit och respekt gentemot dig?

Tänk för ett ögonblick på hur det skulle vara om du kunde motivera ditt team att nå sina mål, och nå dem på ett effektivt och lustfyllt sätt. Om du kunde inspirera dina kollegor till att vara och göra sitt bästa.

Kursen består av texter, både korta sammanfattningar och längre fördjupningar, ofta med förklarande illustrationer och modeller, filmer och ljudfiler. I varje modul finns också tre praktiska "börja redan idag" punkter som hjälper dig att direkt tillämpa dina nya kunskaper.

Varje modul avslutas också med ett kortare prov där du kan testa dig själv och bli påmind om några av nyckelpunkterna i varje modul. 

Kursen är upplagd som självstudier med en modul per vecka, totalt 15 moduler. Du kan starta när du vill och studerar sedan under 15 veckor framåt. Om du vill studera i din egen takt, snabbare eller långsammare, kan du också välja att göra det.

När du är godkänd och klar med kursen får du ett diplom som intygar ditt deltagande och kursens innehåll.

Vem kursen riktar sig till

Om du kommer att bli befordrad till en position som chef inom en nära framtid eller nyligen, låt säga inom de senaste 1-2 åren, har blivit befordrad till chef, då skapade vi denna kurs för dig.

Du vill lära dig grundstenarna i bli framgångsrik som chef så att du kan prestera så bra som möjligt i din nya position, till förmån för både ditt team, organisationen och dig själv.

Kursplan

God kommunikation inom teamet. Jag-budskap och språk med ansvar.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:19) Förhandsvisning

Ljudfil - Sammanfattning (03:43)

Ljudfil - Fördjupning (09:11)

Vidare information

Prov

Feedback i arbetsgruppen. Hur du ger och tar emot feedback från kollegorna.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (09:16)

Ljudfil - Sammanfattning (02:10)

Ljudfil - Fördjupning (07:45)

Vidare information

Prov

En hjälp i samtal och konfliktsituationer eller för att lära känna en medarbetare.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (04:17)

Ljudfil - Sammanfattning (02:51)

Ljudfil - Fördjupning (05:35)

Vidare information

Prov

Hur våra känslor påverkar oss i relationer och hur det påverkar vår effektivitet.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (10:57)

Ljudfil - Sammanfattning (04:05)

Ljudfil - Fördjupning (19:01)

Vidare information

Prov

Konflikthanteringsstilar och tips för hur du som ledare kan hantera en konflikt.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:57)

Ljudfil - Sammanfattning (02:35)

Ljudfil - Fördjupning (09:48)

Vidare information

Prov

Öka förståelsen och förstärk samarbetet genom reflekterande samtal.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (04:52)

Ljudfil - Sammanfattning (02:39)

Ljudfil - Fördjupning (04:29)

Vidare information

Prov

Olika sätt att skapa en bättre motivation bland dina medarbetare.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:44)

Ljudfil - Sammanfattning (04:53)

Ljudfil - Fördjupning (09:13)

Vidare information

Föreläsning om motivation (38:48)

Prov

Ökad förståelse för hur värderingarna hänger ihop med attityder och beteende.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:21)

Ljudfil - Sammanfattning (04:40)

Ljudfil - Fördjupning (14:06)

Vidare information

Prov

Lär dig skapa och se över, medvetna spelregler med dina kollegor.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (05:35)

Ljudfil - Sammanfattning (03:22)

Ljudfil - Fördjupning (08:31)

Vidare information

Prov

Medvetandegör förväntningar, bemöt dessa och minska den inre stressen.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:35)

Ljudfil - Sammanfattning (03:46)

Ljudfil - Fördjupning (10:15)

Vidare information

Prov

I denna modul lyfter vi upp några av de olikheter som finns människor emellan.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (08:50)

Ljudfil - Sammanfattning (02:51)

Ljudfil - Fördjupning (10:07)

Vidare information

Prov

Förstå dessa begrepp för att arbeta effektivare och hantera konflikter bättre.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:46)

Ljudfil - Sammanfattning (04:16)

Ljudfil - Fördjupning (12:19)

Vidare information

Prov

Hur du bekräftar dina medarbetare för att få dem att växa och känna sig sedda.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (05:37)

Ljudfil - Sammanfattning (02:19)

Ljudfil - Fördjupning (05:35)

Vidare information

Prov

Rädslor, kontrollbehov, konflikter och hur du kan påverka tillit och öppenhet.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:56)

Ljudfil - Sammanfattning (03:40)

Ljudfil - Fördjupning (09:14)

Vidare information

Föreläsning om tillit och öppenhet (40:01)

Prov

Från specialist till chef och hur du hanterar övergången på ett bra sätt.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (10:52) Förhandsvisning

Ljudfil - Sammanfattning (04:22)

Ljudfil - Fördjupning (25:08)

Vidare information

Prov

Om kursledaren

markus amantoMarkus Amanto

Författare. Föreläsare. Utbildare.

Markus har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och USA i över tjugo års tid. Han är en uppskattad författare, talare och utbildare. Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan - Vem är det som kör egentligen?” och  ”Grunderna i Gruppdynamik” (e-bok).

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL-kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory), Standard och Premier Edition. Han är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har även deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till Markus kunder hör bland annat Stockholms Universitet, Kongsberg Automotive, KPMG, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca, Nasdaq, Näringslivets Internationella Råd och Svenska Kyrkan.

Vad studenterna säger

Tack för en mycket lärorik kurs :-) Det har varit väldigt intensivt men väldigt lärorikt. Jag tycker att frågorna man får till varje avsnitt är guld värda, för jag som ny chef kommer att ha nytta av dem...ännu en gång, tack för en jätteintressant och lärorik kurs...

— Lejla Sultanic

En bra utbildning, enkel att förstå och med ett tydligt budskap. Jag känner mig tryggare i mitt ledarskap efter kursen. Man blev glad hela tiden när man arbetade med kursen. Jag skulle rekommendera kursen för den är bra och man kan arbeta med den när det passar en själv.

— Tommy Emanuelsson

Mycket bra. Skönt upplägg som gör det möjligt även för småbarnsförälder att medverka i kurs. Tänker mer på hur jag själv och andra hanterar olika situationer. Speciellt under möten så är det mycket av kursinnehållet som poppar upp i tankarna. Har blivit en mycket bättre lyssnare och analyserar arbetskamrater på ett annat sätt än tidigare. Allt mycket positivt. Gillade upplägget väldigt mycket. Mycket repetition i varje avsnitt vilket hjälper vid inlärning. Även bra längd på varje avsnitt, inte för långa vilket är skönt när man sitter kvällstid efter en arbetsdag. Kan inte komma på något dåligt faktiskt.

— Kristofer Hammarsten

Kursavgift

3400 kronor exklusive moms

Anmäl dig nu

Kurs: Ny som chef: Grunderna och mer i att vara en bra ledare

Innan du klickar på Skicka, vänligen klicka i rutan ovan för att visa att du är en livs levande människa och inte en robot som busar med vårt formulär.


Avbokningsregler

Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med kursen under de första 30 dagarna så betalar vi tillbaka hela din kursavgift.

Ny som chef

3400 SEK

Anmäl dig nu

30 dagar pengarna-tillbaka-garanti

Inkluderar
30 artiklar
3 timmar on-demand video
3,5 timmar ljudfiler
Åtkomst på mobil och TV
Diplom

Interaktiva komponenter
15 praktiska övningar