Påbyggnad ledarskap

För dig som har erfarenhet som chef och vill ta nästa steg i din utveckling.

Kursledare: Markus Amanto   Senast uppdaterad: Februari 2018    Svenska

Vad kommer du att lära dig?

Att hitta det där lilla extra i ditt ledarskap, i ditt sätt att förhålla dig till människor, som gör att du får ännu bättre resultat. 

 Förnyad inspiration och förnyad energi som gör att du kan ta nästa steg i din utveckling och din karriär som chef.

Bli bättre på hantera psykologin i relationer och grupper i situationer där du tidigare misslyckats eller kanske inte alls uppfattat vad som pågått.

Beskrivning

Kursen är baserad på mer än 100 års samlad erfarenhet som teamledare, projektledare, avdelningschef, vd och utbildare. Vi skapade den så att du kan ta nästa steg i ditt ledarskap. Att växa och utvecklas som ledare är en erkänd framgångsfaktor.

Det är med oss människor som med plantor och andra växter, antingen växer vi eller så dör vi så sakteliga. Det finns inget nolläge, inget status quo. Jag vill uppskatta dig för att du är en ledare som vill veta mer om den här kursen och som vill växa.

Vad kursen innehåller

Kursen består av 12 moduler med text, ljud, film, prov och aktionspunkter. För att du ska kunna växa som ledare täcker vi i den här kursen in flera olika ämnen såsom mänskliga behov, relationspsykologi, förändringsledarskap, ledarstilar, coachande ledarskap och målsättning.

Du lär dig också mer om beslutsfattande, krishantering och hur skam påverkar en arbetsplats.

Kursen består av texter, både korta sammanfattningar och längre fördjupningar, ofta med förklarande illustrationer och modeller, filmer och ljudfiler. I varje modul finns också tre praktiska "börja redan idag" punkter som hjälper dig att direkt tillämpa dina nya kunskaper.

Självstudier i 12 veckor eller i din egen takt

Varje modul avslutas också med ett kortare prov där du kan testa dig själv och bli påmind om några av nyckelpunkerna i varje modul. 

Kursen är upplagd som självstudier med en modul per vecka, totalt 12 moduler. Du kan starta när du vill pch studerar sedan under 12 veckor framåt. Om du vill studera i din egen takt, snabbare eller långsammare, kan du också välja att göra det.

När du är godkänd och klar med kursen får du ett diplom som intygar ditt deltagande och kursens innehåll.

Vem kursen riktar sig till

Om du har varit chef ett tag, alltifrån i några månader till flera år och känner att du har grunderna på plats i ditt ledarskap, men vill bygga på med ytterligare kompetens, då är den här kursen skapad för dig.

Kursplan

Förstå medarbetarnas behov, få bättre kommunikation och färre konflikter.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (10:14)

Ljudfil - Sammanfattning (02:57)

Ljudfil - Fördjupning (13:23)

Vidare information

Prov

Ta tillvara styrkorna och se de svaga sidorna som utvecklingsområden.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (05:21)

Ljudfil - Sammanfattning (03:19)

Ljudfil - Fördjupning (14:15)

Vidare information

Prov

Hur kommunikationen påverkas av olika psykologiska faktorer.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:44) Förhandsvisning

Ljudfil - Sammanfattning (04:14)

Ljudfil - Fördjupning (09:03)

Vidare information

Prov

Förståelse för vad medarbetarna behöver inför och under en förändring.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (08:17)

Ljudfil - Sammanfattning (05:50)

Ljudfil - Fördjupning (13:48)

Vidare information

Föreläsning om ditt förändringsledarskap (32:25)

Prov

Olika ledarstilar kan vara mer eller mindre effektiva i olika situationer.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (03:30)

Ljudfil - Sammanfattning (02:13)

Ljudfil - Fördjupning (07:08)

Vidare information

Prov

Motivera dina medarbetare genom att få dem att agera mer självständigt.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (05:52)

Ljudfil - Sammanfattning (03:58)

Ljudfil - Fördjupning (10:28)

Vidare information

Prov

Arton grundstenar och ett sätt att förhålla dig till människorna omkring dig.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:56)

Ljudfil - Sammanfattning (01:55)

Ljudfil - Fördjupning (14:38)

Vidare information

Prov

Att sätta, följa upp och uppnå mål kan du läsa om i denna modul.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (04:13)

Ljudfil - Sammanfattning (02:54)

Ljudfil - Fördjupning (10:44)

Vidare information

Föreläsning om att sätta mål som ger resultat (40:12)

Prov

Hitta din beslutsstil och att reflektera över hur du kan fatta beslut framöver.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (04:37)

Ljudfil - Sammanfattning (02:47)

Ljudfil - Fördjupning (07:42)

Vidare information

Prov

Hur du hanterar uppkomna kriser. Vad som krävs för en bättre krishantering.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (07:08)

Ljudfil - Sammanfattning (03:39)

Ljudfil - Fördjupning (19:33)

Vidare information

Prov

Ett annorlunda synsätt på grupper och vägledande tips hur du använder det.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (04:54)

Ljudfil - Sammanfattning (02:59)

Ljudfil - Fördjupning (08:44)

Vidare information

Prov

Den tysta förgöraren på våra arbetsplatser. Lär dig mer och få tips hur du hanterar den.

Sammanfattning

Fördjupning

Börja redan idag

Video (06:14) Förhandsvisning

Ljudfil - Sammanfattning (04:20)

Ljudfil - Fördjupning (14:33)

Vidare information

Prov

Om kursledaren

markus amantoMarkus Amanto

Författare. Föreläsare. Utbildare.

Markus har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och USA i över tjugo års tid. Han är en uppskattad författare, talare och utbildare. Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan - Vem är det som kör egentligen?” och  ”Grunderna i Gruppdynamik” (e-bok).

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL-kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI® (Strength Deployment Inventory), Standard och Premier Edition. Han är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har även deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till Markus kunder hör bland annat Stockholms Universitet, Kongsberg Automotive, KPMG, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca, Nasdaq, Näringslivets Internationella Råd och Svenska Kyrkan.

Vad studenterna säger

Väldigt bra. Mer förståelse för gruppen och hur jag som ledare påverkarn. Flera aha upplevelser.

— Charlotte Ersson

Tack för en kanonkurs!

— Sara Roos

Kursavgift

1700 kronor exklusive moms

Anmäl dig nu