Vad kursdeltagarna tycker om distanskurserna

Mycket bra. Skönt upplägg som gör det möjligt även för småbarnsförälder att medverka i kurs. Tänker mer på hur jag själv och andra hanterar olika situationer. Speciellt under möten så är det mycket av kursinnehållet som poppar upp i tankarna. Har blivit en mycket bättre lyssnare och analyserar arbetskamrater på ett annat sätt än tidigare. Allt mycket positivt.

— Kristofer Hammarsten

Informativ och ett bra alternativ till en kurs som annars kan kosta 10-20k. Jag har blivit mer eftertänksam jag tar bättre beslut i och med de nya verktyg jag har fått med mig från kursen.

— Niklas Andreassen

Väldigt bra. Mer förståelse för gruppen och hur jag som ledare påverkarn. Flera aha upplevelser.

— Charlotte Ersson

Bra och lätt att förstå. Fått som resultat att se helheten med andra ögon och förståelse för olika beteenden i gruppen. Alla förmän borde gå kursen.

— Anette Haapanen

Ökad förståelse för hur viktig planering och utvärdering är samt att avsätta tid för mina kollegor. Samt att stämma av vad vi har för förväntningar på varandra. ycker att alla med ledande positioner behöver gå denna, både som chef och som projektledare. Den ger ökad förståelse för dig som är chef och för dig som är medarbetare, samt relationen av medarbetare-chef.

— Selina Malik

Bra exempel och för mig en god uppföljning på UGL. Jag har nått bättre insikt i mitt och andras agerande och hur jag snabbare kan lösa konflikter. Många aha upplevelser och bra exempel.

— Johnny Slätt

Mycket värdefull och användbart i mitt arbete som skolledare. För min egen del har det blivit tydligt vad jag bygger mitt ledarskap på och vad jag inte kan kompromissa med för att inte tappa bort mig själv. Lättillgänglig. Just nu sitter jag på min terass i Spanien och arbetar utifrån delar i min distanskurs. Skönheten ligger i enkelheten.

— Christel Zedendahl

Ett mycket användbart verktyg i vardagen! Bra upplägg eftersom man kan ta det i sin egen takt och anpassa efter sin kalender. Utbildningen har gett mig en del "javisst ja så är det-upplevelser" och igenkännande vilket har bidragit till en större säkerhet i mitt ledarskap. Jag tycker också att jag har fått en del verktyg att använda i knepiga situationer som är till god hjälp. den känns så självklar att återvända till när olika situationer uppstår eller när jag har behov av att få stöd i mitt tänkande.

— Stina Lundquist

Ett bra smidigt sätt att tillskansa sig direkt applicerbara kunskaper. lyft fram en hel del tankar kring vad jag kan förbättra framöver. Bra med möjlighet till certifiering på slutet.

— Kjell Hedenus

Ett enkelt verktyg att använda med olika alternativ som tilltalar mig. Läsa , lyssna ,se , sammanfattning. Mer som en uppgradering och lite ny input i redan för mig kända förhållningssätt.
Jag lär bäst genom att lyssna , så videoinspelningarna tilltalar mig. Just överskådligheten och de olika alternativen som man kan ta del av i lugn och ro kan göra distansutbildningen användbar då man kan gå tillbaka och reflektera över varje avsnitt. Genom att pröva i verkligheten kan man ju se vad som passar just mig.

— Eva Edlund

Bra grundläggande teorier och pragmatiska tillämpningar av olika ledarskapsteorier på ett lättfattligt sätt.

— Patrik Josefsson

En väldigt lärorik kurs! Känns som under denna tid som jag läst kursen så har jag växt i mig själv hur mycket som helst! Känns mer o mer säker i mitt ledarskap! [...] En oerhört bra kurs som jag är så tacksam över att jag läser!

— Hanna Andersson

Jag gillar konceptet. Många bra tips och tydliga förklaringar. Kontrollfrågorna tycker jag är bra. Jag känner mig tryggare som ledare och som person. 

— Linda Häggström

Jag är mer medveten om min roll i min grupp. Jag har en plan för hur jag ska börja med förändring, bland annat ge mer feedback.  Det är mycket positivt att vi är en grupp inom organisationen som träffas och diskuterar. Det är bra med distanskursen som ryggrad och diskutera detta på våra träffar. Men det ger mycket att ha gruppen av kollegor som läser samma saker och kunna diskutera. Proffsigt, realistiskt.

— Helena Ström (studiecirkel med flera medarbetare från samma organisation)

Boka din kurs

Ett urval av våra kunder

abfconmorefalunforsakringskassangantprevasskatteverketsparbanken nordtnsvasyd

Frågor?

Ring oss på: 08-58080040

Pengarna-tillbaka-garanti

GarantiOm du inte är fullständigt nöjd med din kurs inom 30 dagar får du tillbaka hela kursavgiften.

Läs mer