En viktig del i din roll som ny chef är att bygga relationer och tillit till varje enskild medlem i ditt team. Därför bör du så snart som möjligt efter att du börjat som ny chef boka in enskilda möten med var och en av medarbetare.

Du kan såklart börja med ett möte med hela teamet där du kort introducerar dig själv och berättar att du kommer att boka in enskilda möten för att lära känna var och en av dem. Samt för att få en bra start på ditt nya chefskap så du vet hur du kan stödja dem på bästa sätt. Se till att avsätta åtminstone en timme till varje enskilt möte.

När du är ny som chef kan det känna överväldigande med de olika sakerna som ska göras. Det är lätt hänt att du direkt fastnar i det operativa, i vardagliga göromål. Det kan vara att du blir uppslukad av möten och rutiner.

I ditt nya chefskap är det viktigt att komma ihåg att det inte är du som ska producera resultaten. Din huvuduppgift är istället att skapa förutsättningarna för att ditt team ska skapa ett gott resultat. I det är verksamhetsplanering en viktig del.

Ett urval av våra kunder

abfconmorefalunforsakringskassangantprevasskatteverketsparbanken nordtnsvasyd

Frågor?

Ring oss på: 08-58080040

Nöjd-kund-garanti

GarantiOm du inte är fullständigt nöjd med din kurs inom 30 dagar får du tillbaka hela kursavgiften.

Läs mer